Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

In overeenstemming met de wet 34/2002 van 11 juli inzake de regeling van informatie en elektronische handelsdiensten, informeert KRAFFT S.L.U. U, dat zij de eigenaar is van de website www.rain-x.eu. Conform de bepalingen van artikel 10 van de bovengenoemde wet, informeert KRAFFT S.L.U. U als volgt:

De eigenaar van deze website is KRAFFT S.L.U., Tax Nummer ES-B20834214, geregistreerd bedrijf in de “Trade Registry of Gipuzkoa” op 25 februari 2015, Volume 2076 van “Libro de Sociedades, Folio 170, Sheet SS-23460, 1st Entry V-A-T.No.” Het contact e-mailadres van de firma is: krafft@krafft.es

Gebruiker- en aansprakelijkheidsregeling

Browsen, toegang en gebruik van de Krafft website geeft een gebruikersstatus, dus door het browsen van de Krafft bladzijden accepteert U de hier gestipuleerde gebruiksvoorwaarden zonder afbreuk te doen aan de overeenstemmende wetgeving, die dient nageleefd te worden afhankelijk van de situatie. De Krafft webpagina’s geven een breed aanbod aan informatie, services en gegevens. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid de website correct te gebruiken. De aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot:

de juistheid en legaliteit van de gegeven informatie door de gebruiker in de Krafft formulieren om een bepaalde toegang te krijgen tot services aangeboden op de webpagina’s. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het gebruik van paswoorden die ze gekregen hebben door de voorgenoemde formulieren in te vullen.

het gebruik van informatie, services en gegevens, die door Krafft gegeven worden, in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, goede zeden, goede gewoonten of openbare orde of op de een of andere wijze schade kan toebrengen tot de rechten van derde partijen of het functioneren zelf van de website.

Links beleid en uitsluiting van aansprakelijkheid

Krafft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s, waar de gebruiker toegang tot zou hebben via gegeven links op de website en verklaart dat zij in geen geval de inhoud van andere sites op het internet zal controleren of enerlei beheer uitvoeren.

Eveneens garanderen zij niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid, geldigheid of legaliteit van pagina’s, die buiten zijn eigendom vallen en waar men via links naar toe kan.

Krafft verklaart dat zij de nodige maatregelen genomen hebben om schade aan de gebruikers van zijn website te vermijden, die zou kunnen voortkomen uit het browsen van de webpagina’s. Bijgevolg kan Krafft onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade, die gebruikers ondervinden door het browsen op het internet.

Veranderingen

Krafft behoudt zich het recht voor veranderingen aan de inhoud van zijn website door te voeren, die zij wenselijk acht, zonder voorafgaande waarschuwing. Dit recht is van toepassing op de inhoud van de website, alsook de gebruiksvoorwaarden en de algemene contractvoorwaarden. Deze veranderingen kunnen gedaan worden via de website, op iedere manier toegestaan door de wet en ze moeten nageleefd worden gedurende de periode dat ze gepubliceerd worden op de website en totdat ze wettelijk veranderd zijn door andere verdere wijzigingen.

Intellectueel Eigendom

De intellectuele en industriële eigendomsrechten, die voortvloeien uit deze teksten, beelden alsook hulpmiddelen en de vorm van de presentatie en de opbouw van de pagina’s zijn de eigendom van Krafft zelf of Krafft als cessionaris. Bijgevolg zijn er werken, die beschermd worden voor intellectuele eigendom door het Spaanse wettelijke systeem en Spaanse en Europese Gemeenschap wetgeving op dit gebied, alsook door internationale verdragen met betrekking tot dit onderwerp, die door Spanje getekend werden.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de wet i.v.m. intellectuele eigendom, is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van volledige webpagina’s of een deel van de webpagina’s te reproduceren, distribueren, openbaar te maken en om de inhoud van volledige webpagina’s of een deel van de webpagina’s te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toelating van Krafft.

Juridische procedure, toepasselijke wetgeving en jurisdictie

KRAFFT S.L.U. heeft eveneens het recht om burgerlijke en strafprocedures op te starten, die zij nodig acht, voor het incorrect gebruik van zijn webpagina’s en inhoud of in geval van het niet nakomen van de verplichtingen.

De relatie tussen de gebruiker en Krafft wordt beheerst door de Spaanse wetgeving en de hoven en rechtbanken van het gebied Donostia-San Sebastián zijn bevoegd om ieder geschil tussen de gebruiker en Krafft op te lossen.