Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

We zijn blij met uw interesse in ons bedrijf en onze producten of liever gezegd onze dienstverlening, en tijdens uw bezoek aan onze website willen we dat u zich veilig voelt, vooral met het oog op uw persoonlijke gegevens. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Het volgen van de bepalingen van de AEDP is voor ons vanzelfsprekend.

We willen dat je weet wanneer en welk soort gegevens wordt verzameld en hoe we deze gebruiken. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de naleving van de gegevensbescherming te waarborgen, zowel door ons als door externe dienstverleners.

2. Anonieme gegevensverwerking

Over het algemeen kunt u de websites van Krafft S.L.U. bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent.

3. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over uw identiteit. Dit betekent bijvoorbeeld informatie over uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Het is niet noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verstrekken om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam en adres en verdere informatie nodig om de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Hetzelfde geldt voor het toesturen van informatiemateriaal en bestelde producten, of voor het beantwoorden van persoonlijke vragen. Als dit nodig is, zullen we u hierop wijzen. Verder bewaren en verwerken we alleen gegevens die vrijwillig aan ons worden verstrekt en, indien nodig, gegevens die automatisch worden verzameld bij een bezoek aan onze website (bijv. uw IP-adres en de naam van de recent bezochte websites, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van de toegang, gebruikte zoekmachine, naam van gedownloade gegevens).

Als u gebruik maakt van diensten, verzamelen we alleen de gegevens die nodig zijn om de dienst uit te voeren. Als we u vragen om meer gegevens te verstrekken, moet dit worden beschouwd als een vrijwillige verklaring.

De verwerking van persoonlijke gegevens vindt alleen plaats voor het verlenen van de gevraagde dienst en ter bescherming van het eigen gerechtvaardigde zakelijke belang.

4. Specificatie van het doel van persoonlijke gegevens

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden over het algemeen gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling uit te voeren of toegang te verlenen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Voor het onderhouden van de relatie met de klanten kan het nodig zijn dat wij of een door ons ingeschakelde dienstverlenende onderneming deze persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over het productaanbod of om online een enquête te houden om aan de wensen van onze klanten te voldoen.

Als u uw persoonlijke gegevens niet aan ons wilt afstaan voor het onderhouden van de relaties met onze klanten (met name voor direct marketing of marktonderzoek), zullen wij dit uiteraard respecteren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier te gelde maken.

5. Beperkt gebruik

De door u online aangeboden persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt voor het doel waarover u bent geïnformeerd. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw duidelijke toestemming.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het doorsturen ervan naar openbare instellingen die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen en autoriteiten zal alleen plaatsvinden volgens de relevante wetgeving of eerder als we daartoe verplicht worden door een gerechtelijke uitspraak. Onze werknemers en door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen van de AEDP.

6. Export en gegevensverwerking buiten de Europese Economische Gemeenschap

In het algemeen worden er geen gegevens geëxporteerd naar landen buiten de Europese Economische Gemeenschap. Daarom worden geen gegevens die op de websites van Krafft S.L.U. worden verwerkt, opgeslagen of anderszins gebruikt, buiten de Europese Economische Gemeenschap verwerkt, opgeslagen of gebruikt.

7. Gegevens die automatisch verzameld worden bij het bezoeken van onze website

Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: de naam van de sites die u bezocht, de naam van de browser die u gebruikt en uw besturingssysteem, datum en tijd van uw bezoek, gebruikte zoekmachines, naam van gedownloade gegevens en uw IP-adres.

8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere verdragslanden van het verdrag over de Europese economische ruimte.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten voor de exploitant te leveren. Het IP-adres dat volgens Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Door een bepaalde instelling van uw browsersoftware kunt u het opslaan van cookies voorkomen; we wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van persoonlijke gegevens door de cookie en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van de eerstgenoemde door Google, voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren wanneer u de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de gebruikt.”

9. Cookies

Als u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat we informatie in de vorm van een cookie op uw computer opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Behalve het Internet Protocol adres worden er geen andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om de navigatie voor u te vergemakkelijken. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om de website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet opnieuw hoeft in te typen.

Onze website kan natuurlijk ook zonder cookies worden bekeken. Als u niet wilt dat wij uw computer opnieuw herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browser “geen cookies accepteren” in te stellen. Om in detail te zien hoe dat werkt, kunt u de instructies van uw browser raadplegen. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot een beperking van de functies van onze aanbiedingen.

10. Nieuwsbrief

Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen die op onze websites wordt aangeboden, hebben we een geldig e-mailadres nodig. Verder hebben we informatie nodig waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verwerkt. Uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en uw e-mailadres en voor het gebruik van dit e-mailadres voor de verspreiding van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken.

11. Kinderen en tieners

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van de ouders of de wettelijke voogd. Wij vragen niet naar persoonlijke gegevens van kinderen of tieners, verzamelen deze niet en geven ze niet door aan derden.

12. Beveiliging

Er zijn technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Alle werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens moeten zich houden aan de AEDP en andere wetten die relevant zijn voor gegevensbescherming en het vertrouwelijke gebruik van persoonlijke gegevens.

Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

13. Wijziging van onze gegevensbeschermingscode

Wij behouden ons het recht voor om beveiligingsmaatregelen en gegevensbeschermingsmaatregelen indien nodig te wijzigen op basis van technische ontwikkelingen. In dat geval worden ook onze aanwijzingen voor gegevensbescherming aangepast. Houd daarom rekening met de laatste versie van onze gegevensbeschermingsverklaring.

14. Links

Als u externe links gebruikt die op onze websites worden aangeboden, wordt onze verklaring gegevensbescherming niet gebruikt op deze links. Als wij links aanbieden, zorgen wij ervoor dat bij het plaatsen van de link op onze site, er geen overtreding van de wet was op de andere website. Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en veiligheid van andere aanbieders. Raadpleeg daarom de informatie over gegevensbescherming op de websites van andere aanbieders.

15. Recht op toegang

U kunt te allen tijde informatie opvragen over de over u opgeslagen gegevens. Indien nodig kunt u schrijven naar: Krafft S.L.U. Carretera de Urnieta s/n, 20140 Andoain (Guipúzcoa), SPANJE, of stuur een e-mail naar info@rainx.eu.com.

16. Recht van bezwaar

Bovendien kunt u vragen om intrekking van de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Indien nodig kunt u schrijven naar: Krafft S.L.U. Carretera de Urnieta s/n, 20140 Andoain (Guipúzcoa), SPANJE, of stuur een e-mail naar info@rainx.eu.com.

17. Toestemming

Als u zich heeft ingeschreven voor een van onze nieuwsbrieven, of als u heeft ingestemd met de regelmatige toezending van interessante aanbiedingen en informatie over Krafft S.L.U. door gebruik te maken van een van onze contactformulieren, dan heeft u ons daarbij toestemming gegeven om uw e-mailadres te gebruiken voor reclamedoeleinden. Wij hebben uw toestemming geregistreerd en zijn verplicht om deze op elk gewenst moment te tonen. U kunt altijd om intrekking van uw toestemming vragen.

18. Vragen, suggesties, klachten

Als u vragen hebt over onze richtlijnen inzake gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: Krafft S.L.U. Carretera de Urnieta s/n, 20140 Andoain (Guipúzcoa), SPANJE, onder bijvoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs.